Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Alle

Nieuws voor allen

Het bestuur is uitermate tevreden met het lanceren van een nieuwe website: www.nederlandse-vereniging.be. Een website moet een nuttig communicatie- en managementinstrument zijn om een juiste afspiegeling van de NV en haar activiteiten naar binnen en buiten uit te stralen. Behalve een nieuw en modern jasje is er getracht om het systeem van inloggen en gebruik zo eenvoudig mogelijk te houden. We hopen dat zoveel mogelijk leden plezier aan deze website zullen beleven en dat het voor de ledenwerving de juiste uitstraling heeft.

Lees meer

Corona update

De status quo leefregels ten aanzien van Covid 19 zijn voor september door de veiligheidsraad (vergadering 20 augustus 2020) met een maand verlengd. Dat betekent dat de tot op heden geldende (cultuur- en horecaprotocollen) inclusief het “Corona” protocol van 1 juli dat door onze vereniging is opgesteld en bijgewerkt geldig blijven (zie het laatste protocol onder documenten in het menu van de nieuwe NV website).

Lees meer