Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Alle

Uit de Bestuurskamer februari 2024

1. Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst (13 januari) en Vrijwilligersdiner (23 januari):
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst en een vrijwilligersdiner. De receptie op 13 januari 2024 was goed bezocht en zeer geanimeerd. Onder de genodigden troffen we burgemeester Marc Charlier met zijn vrouw (zie foto op de website) en meerdere schepenen als ook vertegenwoordigers van de verschillende bevriende verenigingen uit Tervuren en de nieuwe voorzitter van Holland House uit het Brusselse. In zijn toespraak sprak voorzitter Paul Brouwer van onderlinge verbondenheid en samenwerking, de noodzaak van ledenwerving en de kracht van vrijwilligers in de club. Gezamenlijk werd met een/menig glaasje cava op het nieuwe jaar gedronken.
Bij het diner voor de vrijwilligers (23 januari) zetten alle bestuurders met een heuse schort het beste beentje voor in het bedienen van een heerlijke maaltijd aan bijna alle aanwezige vrijwilligers. Het bestuur sprak bij monde van de voorzitter zijn erkentelijkheid en dankbaarheid uit voor hun inzet en ondersteuning als “trekkers” en “doeners” van alle NV activiteiten en bardienst. In het clubleven gaat het niet om het “zeggen” maar om het “doen”. In dit verband verwees de voorzitter ook naar de inaugurele uitspraak van J.F.Kennedy: “Vraag niet wat uw land voor u kan doen; Vraag wat je voor je land kunt doen.”

2. Algemene Ledenvergadering (ALV 240404):
De voorjaars-ALV is gepland op woensdag 4 april van 15.30 -17.30 uur. Uitnodiging en agenda volgen. De agenda zal zoals gebruikelijk omvatten het geïntegreerde (financieel en activiteiten) jaarverslag van het bestuur, het verslag van de verificatiecommissie, goedkeuring van de jaarrekening en –met uw instemming- décharge van het bestuur.
Een belangrijk punt voor deze ALV is de benoeming van nieuwe en de verlenging van bestaande effectieve leden. Zoals U wellicht weet, loopt de 3-jaren termijn voor de effectieve leden af. Een rondschrijven hierover zal conform de nieuwe Statuten (Artikel 4, lid 3 c en d) in de loop van volgende maand volgen.
Daarnaast zal onder het agendapunt ‘bijpraten bestuur’ aandacht worden besteed aan o.a.: ledenboekje, afscheid en opties voor vervanging Ludwina en de 2024 jubilarissen. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

3. De kunst van het aquarelleren:
Met schilder, tekenaar Peter Decabooter (zie de NV kunstgalerij) heeft de NV een unieke kans gecreëerd voor de leden om als beginner of als amateur in 4 lesblokken van 2.5 uur de kunst van het aquarelleren zich eigen te maken of verder te ontwikkelen. Aquarelleren kan een vorm van (zelf)expressie zijn, een vorm van ontspanning. Het kan ook een manier zijn om de verbeelding en creativiteit te ontwikkelen. Kortom lees verder in het e-blad de details om U op te geven.

Namens het bestuur:
Paul Brouwer
Tervuren, 30 januari 2024

Uit de Bestuurskamer januari 2024

  1. Nieuwjaar 2024:

Het bestuur wenst U allen met familie en vrienden een mooi eindejaarsfeest toe uit of bij U thuis.  Geniet ervan. Maar vergeet niet onze alleenstaande leden als het even kan.

Laat 2024 een jaar wezen waarin de “onvergeeflijke waanzin” van oorlogsgeweld zal ophouden en denk aan de voornemens die de Nederlandse vereniging (NV) alleen met voldoende vrijwilligers en bestuursleden naar binnen en buiten toe kan waarmaken.

De club zal gesloten zijn tot vrijdag 5 januari.

Om het nieuwjaar feestelijk in te luiden bent U allemaal uitgenodigd om met het bestuur en een aantal genodigden op zaterdag 13 januari 17.00 uur een glaasje cava op het nieuwe jaar te drinken.

  1. Kerstlunch:

Tijdens de drukbezochte en goed verzorgde Kerstlunch van 21 december sprak Ds. Judith van Voren de kerstboodschap. Naar aanleiding van het geboorteverhaal volgens het evangelie van Lucas benadrukte ze het contrast en de paradox tussen het begrip “utopia” en de voederbak (“the place not to be”) waarin Jezus als de “Redder” en als de “Heer” na de geboorte werd ingelegd. Hij, die voorbestemd was vrede op aarde te brengen.

De opbrengst van de collecte voor “Villa Fura”, het zorgproject voor jongeren met een beperking in Tervuren is € 470 geweest. Dank voor Uw gulle gaven.

  1. Algemene Ledenvergadering (ALV) 231214:

Het bestuur was verheugd te zien hoeveel leden aanwezig waren op de ALV. Deze getoonde betrokkenheid geeft het bestuur een ruggensteuntje om de vele activiteiten in het maandelijks programma te kunnen uitvoeren.

Verschillende belangrijke beslissingen werden genomen waaronder de aanvaarding van de gewijzigde Statuten, de begroting 2024 en de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden: Hanny Bosch (eigen beheer) en Petra ter Woort (ledenwerving) en de benoeming van een lid van de verificatiecommissie: Conrado Tromp.

  1. (Nieuwe) activiteiten:

Het bestuur vraagt Uw aandacht voor een aantal (nieuwe) activiteiten met het doel om een goede mentale en fysieke balans na te streven:

  • Het aanbod van een schilder klas voor het leren aquarelleren. Zie voor details verder in het e-blad.
  • De stoelyoga van Petra ter Woort die elke 14 dagen in het programma is gepland.
  • Maar ook de bestaande activiteit “schaken”. Om het schaken op de club als activiteit te blijven uitoefenen wordt naarstig naar nieuwe leden (“Morphy”club) gezocht. Wie geeft zich op bij het bestuur? Schaken is een vorm van hersengymnastiek die de hersenen fit houdt en mentale scherpte bevordert.

 Namens het bestuur

Paul Brouwer (voorzitter)

(29 december 2023)

 

 

Uit de bestuurskamer maart 2023

Op donderdag 2 maart werd er op de Nederlandse Vereniging een finissage georganiseerd door Tervurenaar en initiatiefnemer Dirk Lefebure. Aanwezig waren onze beschermheer Ambassadeur P.J. Kleiweg de Zwaan, de provinciegouverneur Jan Spooren, burgermeester Marc Charlier en 5 van de 6 schepenen.

Lees meer

Uit de bestuurskamer oktober 2022

Het gras is na de lange droogteperiode weer wat groener geworden. De waterstand in de rivieren gelukkig hoger maar nog niet op het oude peil. Een “cooler” verenigingsleven heeft de zomerse hittegolven vervangen. Helaas deze geruststellende meteorologische vaststelling is nu opgevolgd door het “barre” geopolitieke nieuws uit Moskou. In deze verergerende situatie is het bestuur blij dat onze beschermheer Ambassadeur Robert de Groot op woensdag 28 september 20.00u op de club een lezing gaat houden over “de situatie in Europa als gevolg van de (verergerende) crisis in Oekraïne”. Zegt men niet dat “uit een olievat kun je geen wijn tappen”?

Lees meer

Uit de bestuurskamer september 2022

De zon was deze zomer niet eerder zo dominant en verzengend. Het gras niet eerder zo dor en zo geel. De droogte sloeg alom ons heen. De Rijn heeft nooit zo laag gestaan. Deze zomer heet recordzonnig! Niettemin, hoopt het bestuur dat U onder deze extreme omstandigheden niet te veel geleden heeft en het nodige vakantieplezier heeft gehad. Het bestuur kijkt in ieder geval met U uit naar een “cooler” verenigingsleven vanaf 1 september:

Lees meer

Uit de bestuurskamer augustus 2022

Een aantal markante gebeurtenissen vormden een mooie afsluiting vlak voor de vakantiemaand augustus na een aarzelend begin van 2022 met 2 jaar COVID achter de rug. Ludwina organiseerde op 22 juli een receptie met de leden ter gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Een drukbezochte en heerlijke barbecue werd op 27 juli georganiseerd. Op 28 juli werd ons lid Dr. Ton Liberg bij zijn dochter Winnie thuis in het bijzijn van een tiental leden en andere vrienden van harte gefeliciteerd namens de Nederlandse Vereniging met zijn 100ste verjaardag.

Lees meer