Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Alle

Uit de bestuurskamer juli

Oplettende NV leden hebben bij het passeren van de “Jazzfontein” van Tom Frantzen aan het einde van de Tervurenlaan gezien dat de fontein al maandenlang geen water meer spuwt. Het is te wijten aan een technisch probleem door het onontbeerlijk gemis van een tweetal reserveonderdelen.  Echter voor de NV  is het bovenstaande websiteplaatje meer dan een mooi lokale trekpleister. Met Brussel op de achtergrond brengt het tot uiting een bruisend, borrelend en boeiend verenigingsleven in Tervuren en van de NV in het bijzonder.

Lees meer

Uit de Bestuurskamer juni

De agenda van de laatste bestuursvergadering (BV 220516) was wat Covid betreft een ommekeer. Voor de eerste keer na meer dan 2 jaar stond Covid niet meer op de agenda. Een nieuw ledenboekje werd uitgegeven. Een lezing van Mark Eyskens staat gepland op 15 juni.

Lees meer

Uit de bestuurskamer mei 2022

De Algemene Leden Vergadering woensdag 13 april, 14.30 uur. Het uitstel van de Algemene Vergadering naar 13 april, 14.30 uur was een juiste beslissing getuige de vele leden die naar de vergadering kwamen opdagen. Zowel het middagsaanvangsuur als de voorafgaande lunch was een verleidend “lokkertje” voor herhaling vatbaar. De ALV bleek voor sommige leden een [...]

Lees meer

Bestuurswisseling 13 april 2022

Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van 13 april 2022 vond er een grote bestuurswisseling plaats. Ton Meijer droeg zijn voorzittershamer over aan Paul Brouwer. Als dank voor zijn 10-jarig voorzitterschap werd in het bij zijn van NL Ambassadeur Robert de Groot Ton Meijer het NV erevoorzitterschap aangeboden.

Lees meer

Uit de bestuurskamer april 2022

  1. Een (vol)waardige doorstart met uitstel van de Algemene Leden Vergadering naar woensdag 13 april, 14.30 uur.

In de vorige UdB sprak het bestuur over een volwaardige doorstart van het NV- clubleven, zijn activiteiten en het van Covid herwonnen “rijk der vrijheid”.  Het bleek een “mishit”. Had het laatste idee en het reuze verlangen naar vrijheid reeds een deuk gekregen door de onzekerheden en fataliteiten van de invasie van Rusland in de Oekraïne, de “code geel” voor covid blijkt geenszins een vrijbrief te zijn voor nieuwe gevallen. Door het toedoen van een nieuw incidenteel covid geval brak het (paarden)haar waaraan het zwaard van Damocles hing. Het zwaard viel en het bestuur kon niet anders dan de Algemene Leden Vergadering (ALV) uitstellen naar woensdag 13 april, 14.30uur.

  1. April is de maand van de filosofie:

Jaarlijks worden in april door heel Nederland en Vlaanderen filosofische nachten, programma’s, lezingen, debatten en festivals georganiseerd. In dit kader verschijnt er elk jaar een nieuw filosofisch essay en wordt de Socratesbeker uitgereikt aan het beste filosofieboek van het afgelopen jaar. Door dit thema van de maand geïnspireerd zal Kees Veenstra en ondergetekende na een “covid lockdown” van 2 jaar opnieuw de filosofische gespreksgroep aanzwengelen en op de club een eerste bijeenkomst organiseren in mei.

  1. Andere bijzondere bijeenkomsten:

Graag verwijst het bestuur naar een tweetal mededelingen op de website en verderop in het e-blad. Het betreffen:

  • De uitgestelde “finissage” op 1 april voor de kunstenaars, auctoren en alle NV suppoosten van de beide Lustrumtentoonstellingen (sept-dec 2021) als dankzeggen voor hun creativiteit en inzet.
  • Een klimaatlezing door Bert Metz op 21 april 2022. Wat heeft de klimaatconferentie in Glasgow vorig jaar opgeleverd? Liggen we op koers van de in 2015 in Parijs gemaakte afspraken over de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden?
  • Een bijzondere lezing op 27 april 2022 over het pas gerestaureerde schilderij van het “Lam Gods” van de gebroeders Van Eyck. Deze lezing is georganiseerd door Vlaamse Kring Tervuren.
  • De met twee jaar uitgestelde oud-ledendag van Oranje/ISCA op 8 mei 2022.

 

Namens het bestuur

Paul Brouwer

31 maart 2022

 

Uit de Bestuurskamer maart 2022

Volgens de Covid experts en politici is het “rijk der vrijheid” binnen handbereik. Maar ja, wat betekent deze herwonnen vrijheid zonder beperkingen wanneer zij overschaduwd wordt door de onzekerheden en fataliteiten die de invasie van Rusland in de Oekraïne met zich meebrengt. Een schilderij (zonder titel) van Mark Rothko geeft het contrast scherp weer.

Lees meer

Uit de bestuurskamer januari 2022

Het bestuur wenst U allen met familie en vrienden een mooi eindejaarsfeest toe uit of bij U thuis. Geniet ervan en laat het ondanks de sluiting van de club tot 28 januari 2022 een nieuw jaar worden vol vredige en vreugdevolle momenten met minder covid “kommer en kwel”. Hoe nu verder met de overdracht van de voorzittershamer van Ton Meijer en met de andere geplande januari activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, de finissage als feestelijke afsluiting van de tentoonstelling(en) en de lezing van de NL-ambassadeur?

Lees meer

Uit de Bestuurskamer december 2021

Een “Corona/covid” domper op de maand van feestvreugde en verwachtingen.
Het aangepaste “winterpakket” dat op 3 december werd aangenomen door het federale Overlegcomité houdt in dat
• De overdracht van de voorzittershamer van Ton Meijer aan ondergetekende uitgesteld wordt tot in januari 2022.
• De kerstlunch en de oudejaarsavond (zie hieronder) opnieuw bekeken zal worden aan de hand de volgende vergadering(en) van het overlegcomité en de ernst van de epidemiologische toestand.
• De gaande lustrumtentoonstelling “Wat Tervuren en Nederland verbindt” als publiekelijk event open mag blijven tot 12 december.

Lees meer