Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

UdB-niet leden

Uit de bestuurskamer mei 2022

Het uitstel van de Algemene Vergadering naar 13 april, 14.30 uur was een juiste beslissing getuige de vele leden die naar de vergadering kwamen opdagen. Zowel het middagsaanvangsuur als de voorafgaande lunch was een verleidend “lokkertje” voor herhaling vatbaar. De ALV bleek voor sommige leden een hartverwarmende reünie. Sommige mensen hadden elkaar een lange tijd niet gezien. De vergadering liet een kloppend hart zien van een actieve en meelevende Nederlandse Vereniging (NV). Feestelijk was de afscheidsneming van Ton Meijer en Dymphna Kerkhof-Dolk die nog eens extra kracht was bijgezet door de aanwezigheid van een van de twee beschermheren van de NV Nederlandse t.w. ambassadeur Robert de Groot en van de laatste 5 penningmeesters (1995-2022). Zakelijk werd unaniem het (financiële) jaarverslag en de décharge aangenomen. Een voorstel tot wijziging van de contributie haalde de stemming niet.

Lees meer