Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Alle

Overlegcomité van 25 maart beslist over een breed afkoelingspakket.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op 25 maart opnieuw in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Ze hebben een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen om de stijgende trend om te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames. Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt. Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen.De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

1. Samenkomsten buiten maximaal 4 personen
De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels op afspraak
Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.
Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.
Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.

3. Sluiting niet-medische contactberoepen
De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:
de schoonheidssalons;
de niet-medische pedicurezaken;
de nagelsalons;
de massagesalons;
de kapperszaken en barbiers;
de tatoeage- en piercingsalons

4. Jeugd en onderwijs: De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie. Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk: De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden: Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

7. Betogingen: Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Belang van de basisregels: Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking, de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten, de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.

De vaccinatie voor de (ambulante) 65+ groep binnen handbereik?

De vaccinatiecampagne voor mensen ouder dan 65 jaar gaat van start in maart (de exacte datum is nog niet bekend). Alle gepensioneerden en hun gezinnen die officieel in België verblijven, zullen worden opgeroepen. Dit proces zal enkele weken duren en de uitnodigingen zullen geleidelijk worden verstuurd. Hoe gaat het concreet in zijn werk?

1)    De Belgische overheid zal uw Belgisch rijksregisternummer (NN of NISS) gebruiken om u op te roepen. Dit unieke identificatienummer wordt toegekend aan eenieder die zich officieel in België heeft ingeschreven en aan personen met de Belgische nationaliteit. Het rijksregisternummer staat vermeld op de achterzijde van uw Belgische identiteitskaart (dit is ook het geval bij de E- of E+-kaarten).

Het nummer bevindt zich ook op al uw officiële documenten bij de Belgische autoriteiten, zoals uw jaarlijkse belastingaangifte, de documenten in verband met de wegenbelasting, de gemeentelijke belastingen, gemeentelijke identiteitskaarten enz.

2)    Twee weken vóór de door de Belgische overheid geplande datum van vaccinatie ontvangt u een uitnodiging per post en per e-mail en/of sms indien de overheid over uw e-mailadres en/of telefoonnummer beschikt. Op de uitnodiging staan verschillende codes vermeld, waaronder een streepjescode, en contactgegevens om uw afspraak te bevestigen/te wijzigen. Hoe de uitnodiging er precies uitziet, kan verschillen naargelang uw woonplaats.

3)    Als uw woonplaats zich bevindt in:

  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kunt u de datum en de locatie van vaccinatie kiezen volgens de instructies in de uitnodiging. Zodra u de afspraak heeft gemaakt, wordt u onmiddellijk ook een datum voorgesteld voor de tweede injectie;
  • het Vlaamse of Waalse Gewest, dan liggen de datum en de locatie van vaccinatie al vast. U kunt de afspraak bevestigen of wijzigen volgens de instructies in de uitnodiging (het is in principe niet mogelijk de locatie te wijzigen).

4)    Op de dag van de vaccinatie begeeft u zich met uw uitnodiging naar het vaccinatiecentrum. De uitnodigingen worden verzonden op basis van uw geboortedatum en uw woonplaats. Het is dus mogelijk dat uw afspraak voor vaccinatie niet dezelfde is als die van uw echtgeno(o)t(e) of van andere personen waarmee u samenwoont.

De Belgische autoriteiten hebben bevestigd dat behandelende artsen vanaf 1 maart informatie over de criteria kwetsbaarheid, risico en mobiliteit zullen kunnen verstrekken zodat de optimale vaccinatievolgorde kan worden vastgesteld. We zijn bijzonder waakzaam op dit punt en gaan ook voortdurend na of dit gebeurt.  We raden u aan regelmatig de website van de Belgische overheid https://www.info-coronavirus.be/ te raadplegen.

Mocht U geïnteresseerd zijn in het laatste nieuws over vaccinatie lees het bericht door op de  controle toets (Ctrl) te drukken en met de linkermuisknop op de volgende  websitereferentie te klikken:

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/

of  in de aantallen vaccinatie reeds toegediend in BE  lees het bericht door op de  controle toets (Ctrl) te drukken en met de linkermuisknop op de volgende  websitereferentie te klikken:

https://datastudio.google.com/embed/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/hOMwB

 

 

Frank Ruttens wint Cultuurprijs Maurits Wynants

Frank Ruttens, o.a. voorzitter van de Heemkundige Kring Tervuren, heeft de driejaarlijkse Cultuurprijs Maurits Wynants 2020 gewonnen. Wynants was stichter, voorzitter en/of lid van verscheidene socioculturele verenigingen in Tervuren, zoals van de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus, van de Vrienden van de School van Tervuren en van Euroart, een Europese vereniging van kunstenaarsdorpen.

De voorzitter van de jury, Guido Gryseels, directeur van het Africa museum, motiveerde het besluit van de jury door te wijzen op het niet aflatend engagement van Frank Ruttens voor de Heemkundige Kring, die begon in 1993 en zich uitte in veelvuldig opzoekingswerk en publicaties in de Horen en het Hoorntje. Ook stond hij aan de wieg van talrijke initiatieven, tentoonstellingen en wandelingen, die het Tervuurse erfgoed in de kijker zetten. Dat hij een echte culturele duizendpoot is blijkt ook uit zijn engagement in het Sint-Ceciliakoor, bij de Sint-Hubertusdragers en als hoofdman van de Meiboomgilde. Dankzij zijn enthousiasme werd sinds 2011 de Meiboomplanting nieuw leven ingeblazen.

Frans Vollenbroek, die als afgevaardigde van het bestuur van de Cultuurraad Tervuren, in de jury zitting had, liet ons weten dat de jury een moeilijk keuze te maken had. De tweede laureaat was namelijk Alain Bruyndonckx. Deze kandidaat heeft veel betekend voor het behoud van erfgoed in Tervuren en is de drijvende kracht achter de jaarlijkse Monumentendagen in Tervuren. Ook schreef hij: ‘De warande van Tervuren, een parel aan de Brabantse Kroon’.

De bekendmaking van de prijs gebeurde via een digitaal persmoment op 28 januari, waarbij een filmpje werd getoond over de beide laureaten en de overhandiging van de prijs aan Frank Ruttens door de schepen van cultuur Christine Tinlot.

Hierbij de link: https://www.tervuren.be/nieuws/frank-ruttens-wint-cultuurprijs-maurits-wynants

 

Nieuwsbrief SNBN januari 2021: Nieuwe regels m.b.t. reizen, de Tweede Kamerverkiezingen en andere onderwerpen

Nieuwsbrief SNBN januari 2021

Beste Nederlandse Verenigingen uit Europa, Afrika en West-Azië,

Met het oog op de komende landelijke Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar zal op woensdag 27 januari a.s. om 19u Nederlandse tijd het (virtuele) Werelds Verkiezingsdebat 2021 plaatsvinden, georganiseerd door Politiek Café Londen, de Netherland Club of New York en de SNBN. Het belooft om een goed debat te worden en niet alleen omdat het kabinet gisteren aftrad vanwege de toeslagen affaire.

Tegelijkertijd meer informatie over de nieuwe regels die gelden met betrekking tot reizen. Hier komen nog steeds veel vragen over bij ons binnen via social media. Vergeet daarbij niet aandacht te schenken aan de hardheidsclausule, die alleen in de wet zelf wordt toegelicht.

Om u en uw Nederlandse leden op de hoogte te houden van webinars (geweest zijn: dubbele nationaliteit, gemengde huwelijken en stemmen in het buitenland), (r)emigratie enquêtes of nieuws rondom DigiD, bankzaken maar ook over reis onzekerheden in het tijdperk van Corona en nog meer; sturen we u deze informatie.  Mochten jullie niet geïnteresseerd hierin, geef dat even door en dan halen we u van onze mailinglijst.

De nieuwsbrief is te lezen via link:

https://mailchi.mp/snbn/15012021  of https://www.nederlandersbuitennederland.nl/snbn-nieuwsbrief-januari-2021/

Met vriendelijke groeten en tot snel,

Marloes Abeling          en    Annemieke van der Kaaij

loeuzi12@gmail.com   &    avdkaaij@gmail.com

—–

Nieuwsbrief SNBN december 2020

Beste Nederlandse verenigingen uit Europa, Afrika en West-Azië,

Hoe gaat het met jullie?

Het lijken stille maanden maar in de aanloop naar de aankomende Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021) zijn we met de SNBN achter de schermen juist extra druk. Na een zeer goed opgevallen advertentie rondom dubbele nationaliteit is de toon gezet.

Bovendien – OPROEP! – zoeken we met spoed een proactieve coördinator i.v.m. nóg een campagne rondom dubbele nationaliteit; details volgen later. Andere onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn o.a. bankzaken, Brexit en stemmen voor de Eerste Kamer.

Ondanks alle corona beperkingen wereldwijd en de daarbij horende economische ontwikkelingen: alvast goede feestdagen en blijf gezond!

Nog steeds horen we graag of jullie als vereniging met ons in gesprek willen bijvoorbeeld via Zoom of met jullie landelijke dan wel regionale SNBN netwerk.

Als vereniging willen wij jullie bij voorbaat danken voor het verspreiden van deze nieuwsbrief onder jullie leden. Hopelijk ondervinden ze veel leesplezier ervan en blijven ze zo op de hoogte van het laatste nieuws voor Nederlanders buiten Nederland.

De nieuwsbrief is te openen met deze link https://www.nederlandersbuitennederland.nl/snbn-nieuwsbrief-december-2020/

Met vriendelijke groeten en tot snel,

Marloes Abeling          en    Annemieke van der Kaaij

loeuzi12@gmail.com   &    avdkaaij@gmail.com