Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Grootouders

Grootouders voor het klimaat Vlaams-Brabant

Na ons startmoment in september vorig jaar, zijn er verschillende initiatieven opgestart waarover we jullie via deze regionale nieuwsbrief op regelmatige tijdstippen willen informeren. Zijn jullie zelf betrokken bij een lokaal klimaat- of milieu-initiatief dat jullie op bredere schaal kenbaar willen maken, aarzel dan niet om ons te contacteren via Vlaams-Brabant@grootoudersvoorhetklimaat.be.

 

Klimaatwandeling in het Zoniënwoud

Op donderdag 30/3 om 13.30 u. organiseert GvK Vlaams-Brabant met medewerking van GvK’er en natuurgids Eloi Glorieux een thematische wandeling in het Zoniënwoud: een klimaatwandeling. We zien deze wandeling ook als een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
We komen samen aan het station van Groenendaal om (uiterlijk) 13:30u. Van daaruit gaat het nog iets meer dan een kilometer naar het eigenlijke startpunt (Bosmuseum, toiletten beschikbaar). De wandeling is zo’n 6 km gespreid over +/- 3u. Graag inschrijven tegen uiterlijk 9/3 via een kort mailtje naar vlaams-brabant@grootoudersvoorhetklimaat.be

 

Opstart werkgroepen

Enkele werkgroepen hebben de voorbije maanden vorm gekregen en zijn effectief gestart of van plan dit weldra te doen. We willen in deze nieuwsbrief de aandacht vestigen op twee van die werkgroepen:

  • de werkgroep ‘Biodiversiteit en natuurbehoud’ heeft zich tot nu toe met occasionele acties rond een specifiek milieu- of ruimtelijke-ordening probleem en het biodiversiteitsdossier bezig gehouden
  • begin maart gaat de werkgroep ‘Rentmeesterschap van de aarde’ (hoe dragen we als mens zorg voor de aarde?) van start

Sluit je nog graag aan bij een van de werkgroepen of wil je eens een vergadering meemaken ter kennismaking, stuur dan een mailtje naar het hierboven vermeld e-mailadres.

 

Krachtlijnen voor 2023

In onze volgende nieuwsbrief vertellen we je meer over onze andere activiteiten voor 2023. Zo willen we onder meer verder werken rond energiearmoede, duurzame (en coöperatieve) energie en de monitoring van de gemeentelijke klimaatplannen met het oog op de verkiezingen in 2024.