Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nieuws voor allen

Sinds vorig jaar is er door een team van 7 mensen gewerkt aan een nieuwe website. Het bestuur is verheugd dat deze website gelanceerd kan worden op 1 september 2020 in parallel -bij wijze van overgangsmaatregel- met de bestaande EU-website. Behalve een nieuw en modern jasje is er getracht om het systeem van inloggen en gebruik zo eenvoudig mogelijk te houden. Alvorens te lanceren zullen begin september een tweetal infosessies worden georganiseerd.

De “Webmaster” Jos Thomeer liet het bestuur begin vorig jaar weten dat het eeuwige leven ook zijn “beperkingen” heeft. Hij sprak over zijn troetelkind de “EU-website” die hij samen met Hubert Christiaen meer dan 8 jaar heeft opgebouwd en verzorgd. Een heroïsche daad van vrijwilligheid en ijver die in grote dank aanvaard wordt door alle leden. Hij vroeg het bestuur om opvolgers en kreeg een “Web team” van 6 mensen om de continuïteit te waarborgen.

Het “Web team” heeft bekeken hoe de website qua fascinatie en gebruiksvriendelijkheid (vraagbaak website) geoptimaliseerd kan worden zowel voor de gebruiker als voor het “team” De website moet een nuttig communicatie- en managementinstrument zijn om een juiste afspiegeling van de NV en haar activiteiten naar binnen en buiten uit te stralen.

1 Bericht

Laat een bericht achter