Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de Bestuurskamer april 2024

  1. Algemene Ledenvergadering 240404: U bent inmiddels verwittigd via een info-mail uitnodiging met agenda voor de voorjaars-ALV op donderdag 4 april van 15.30 -17.30 uur. Dank voor Uw vele reacties op het rondschrijven over de benoeming van nieuwe en de verlenging van bestaande effectieve leden. Onder het agendapunt ‘bijpraten bestuur’ wordt aandacht besteed aan o.a.: ledenboekje, afscheid (met feest comité) en vervanging Ludwina, lief en leed en de 2024 jubilarissen met een verrassing!
  2. Dodenherdenking 4 mei: Bij deze brengen we U alvast op de hoogte van de Nationale Herdenking op 4 mei aanstaande. De plechtigheid start om 10u30. Plaats van de herdenking is zoals te doen gebruikelijk op het Britse Ereveld van de begraafplaats Kerkhof van Brussellaan 159, 1140 Evere. Graag wil het bestuur weten wie eventueel aan deze herdenking wil deelnemen? Transport kan geregeld worden.In dit verband is het vermeldenswaard dat enkele weken geleden de voorzitter vergezeld van Jos Thomeer deelnam aan het 50-jarig jubileum van het Belgisch Nationaal Herdenkingscomité vzw (voorzitter Jean-Pierre Schellekens). De voorzitter was uitgenodigd om een voordracht te houden over de (vele) activiteiten met Nederlanders in NL en daarbuiten waaraan een afvaardiging van het Belgische Nationale herdenkingscomité deel heeft genomen. Verder in het E-blad vindt U de voordracht over deze activiteiten.
  3. Happy Hours: Een HH wordt georganiseerd wanneer er een bijzondere aanleiding voor is, zoals de introductie van een nieuwe kunstenaar of nieuwe leden of het toedrinken van jubilarissen. HH en/of Apéritief op Vrijdag begint voortaan om 18.00 uur (17.30 zaal open). Het HH (oranje bonnen) duurt van 18.00-19.00. De oranje bonnen gelden voortaan alleen voor de leden, niet voor de eventuele gasten voor de vernissage. Tijdens het HH wordt alleen bittergarnituur aangeboden. In april is er geen HH. De volgende HH vindt plaats vrijdag 10 mei tezamen met het Apéritief op Vrijdag. Alsdan zullen de kunstenaars (Artiestentoer) en de in het land aanwezige nieuwe leden worden voorgesteld
  4. NV Kunstgalerij: De Artiestentoer tentoonstelling met de vijf Tervuurse kunstenaars zal op 13 april op de club geïnstalleerd worden.
  5. Addendum: Als addendum geef ik gaarne als slot van deze UdB met toestemming van de auctor Co de Vent de uitnodiging weer voor de biljarters voor komende (goede) vrijdag: “De klok gaat de komende zondag (31 maart) de zomertijd weer aangeven. De insecten brengen hun kostbare eieren naar de insectenhotels waar een buffet van stuifmeel en nectar in gereedheid gebracht wordt.  Dit zal opgepeuzeld worden door de larven die na een metamorfose als jonge insecten uitvliegen.”.

Tervuren, 2 april 2024

Paul Brouwer (voorzitter)

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter