Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer december 2023

December is de maand van familievieringen, van vredesoverwegingen en goede voornemens. De Nederlandse Vereniging (NV) hoopt met de Kerstlunch op donderdag 21 december 12u00 haar steentje daaraan bij te kunnen dragen. December is ook de maand van ramingen en begroten. De Algemene Ledenvergadering zal daarvoor Uw aller platform zijn.
Algemene Ledenvergadering (ALV 231214):
Wellicht ten overvloede de najaar-ALV is gepland op donderdag 14 december 15u00. Behalve de gebruikelijke agendapunten ‘Raming 2023 en begroting 2024’ en ‘Goedkeuring van de begroting 2024 staan een bestuurswisseling, de ‘benoeming van een (plv) lid van de verificatiecommissie’ en de Statutenwijziging op de agenda. De stukken worden U uiterlijk woensdag 29 november 2023 via de infomail persoonlijk bezorgd.
Kerstlunch: 21 december 12u00:
Het bestuur heeft Ds. Judith van Vooren weten uit te nodigen voor het uitspreken van een gepaste kerstboodschap. Ook wordt er voor live kerstmuziek gezorgd door Christan Claessens . Als doel voor de Kerstcollecte is opnieuw de vzw. Villa Fura in Tervuren gekozen. Tijdens de lunch zal het een en ander uitgelegd worden door de voorzitter Simon Moens en Jacqueline Tordoir. Reserveren vindt plaats middels betaling.

CoBrA-taal in beeld, poëzie en muziek:
Inmiddels is de CoBrA-taal en zijn illustere “dichterskooi” op de NV verdwenen en opgeruimd. Het bestuur kijkt terug op een buitengewone samenwerking met de Vereniging van de School van Tervuren. Zij resulteerde in een rijkelijke verscheidenheid van schilderijen, litho’s, lezingen en films. Meer dan 300 bezoekers mocht de NV ontvangen. Dit succes zou niet mogelijk geweest zijn zonder de inbreng van de kunstwerken van enkele leden, zonder het enthousiasme van de aanwezige suppoosten en de inbreng van het CoBrA-team. Het bestuur dankt iedereen voor die inzet en inbreng.

Hierboven ziet U na een enquête onder de toehoorders van de lezing op zondag 12 november de werken van de 2 prijswinnaars (Boudewijn en Rafaël) van het kinderhoekje met hun CoBrA-interpretatie. Zij hebben beiden de boekenprijs ontvangen van “Karel Appel van de kapperszaak in de Dapperstraat”

Eindejaarsluiting,
De club zal gesloten zijn van 23 december tot 5 januari

Paul Brouwer (voorzitter)
28 nov. 2023

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter