Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de Bestuurskamer februari 2024

1. Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst (13 januari) en Vrijwilligersdiner (23 januari):
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst en een vrijwilligersdiner. De receptie op 13 januari 2024 was goed bezocht en zeer geanimeerd. Onder de genodigden troffen we burgemeester Marc Charlier met zijn vrouw (zie foto op de website) en meerdere schepenen als ook vertegenwoordigers van de verschillende bevriende verenigingen uit Tervuren en de nieuwe voorzitter van Holland House uit het Brusselse. In zijn toespraak sprak voorzitter Paul Brouwer van onderlinge verbondenheid en samenwerking, de noodzaak van ledenwerving en de kracht van vrijwilligers in de club. Gezamenlijk werd met een/menig glaasje cava op het nieuwe jaar gedronken.
Bij het diner voor de vrijwilligers (23 januari) zetten alle bestuurders met een heuse schort het beste beentje voor in het bedienen van een heerlijke maaltijd aan bijna alle aanwezige vrijwilligers. Het bestuur sprak bij monde van de voorzitter zijn erkentelijkheid en dankbaarheid uit voor hun inzet en ondersteuning als “trekkers” en “doeners” van alle NV activiteiten en bardienst. In het clubleven gaat het niet om het “zeggen” maar om het “doen”. In dit verband verwees de voorzitter ook naar de inaugurele uitspraak van J.F.Kennedy: “Vraag niet wat uw land voor u kan doen; Vraag wat je voor je land kunt doen.”

2. Algemene Ledenvergadering (ALV 240404):
De voorjaars-ALV is gepland op woensdag 4 april van 15.30 -17.30 uur. Uitnodiging en agenda volgen. De agenda zal zoals gebruikelijk omvatten het geïntegreerde (financieel en activiteiten) jaarverslag van het bestuur, het verslag van de verificatiecommissie, goedkeuring van de jaarrekening en –met uw instemming- décharge van het bestuur.
Een belangrijk punt voor deze ALV is de benoeming van nieuwe en de verlenging van bestaande effectieve leden. Zoals U wellicht weet, loopt de 3-jaren termijn voor de effectieve leden af. Een rondschrijven hierover zal conform de nieuwe Statuten (Artikel 4, lid 3 c en d) in de loop van volgende maand volgen.
Daarnaast zal onder het agendapunt ‘bijpraten bestuur’ aandacht worden besteed aan o.a.: ledenboekje, afscheid en opties voor vervanging Ludwina en de 2024 jubilarissen. Noteert u de datum alvast in uw agenda.

3. De kunst van het aquarelleren:
Met schilder, tekenaar Peter Decabooter (zie de NV kunstgalerij) heeft de NV een unieke kans gecreëerd voor de leden om als beginner of als amateur in 4 lesblokken van 2.5 uur de kunst van het aquarelleren zich eigen te maken of verder te ontwikkelen. Aquarelleren kan een vorm van (zelf)expressie zijn, een vorm van ontspanning. Het kan ook een manier zijn om de verbeelding en creativiteit te ontwikkelen. Kortom lees verder in het e-blad de details om U op te geven.

Namens het bestuur:
Paul Brouwer
Tervuren, 30 januari 2024

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter