Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer juli

  1. De Jazzfontein en de NV activiteiten:

Oplettende NV leden hebben bij het passeren van de “Jazzfontein” van Tom Frantzen aan het einde van de Tervurenlaan gezien dat de fontein al maandenlang geen water meer spuwt. Het is te wijten aan een technisch probleem door het onontbeerlijk gemis van een tweetal reserveonderdelen.  Echter voor de NV  is het bovenstaande websiteplaatje meer dan een mooi lokale trekpleister. Met Brussel op de achtergrond brengt het tot uiting een bruisend, borrelend en boeiend verenigingsleven in Tervuren en van de NV in het bijzonder.

Kwam met het stilvallen van deze water musicerende fontein ook het verenigingsleven van de NV tot een stilstand?  Men kan stellen dat het tegendeel waar is!  In juni was er naast de reguliere activiteiten onder grote belangstelling de lezing van Mark Eyskens. Het was een exposé van een intellectuele geweldenaar die ethische vraagtekens en beperkingen stelde bij verdere ontwikkelingen van bepaalde moderne wetenschappen. Voorts was er ook met dank aan Liliane, Kees en Pieter een drukbezochte en gezellige haringavond.

In juli zijn er een drietal programmaonderdelen waarvoor het bestuur Uw aandacht vraagt:

  • Woensdag 6 juli de Happy Hour met o.a. een vernissage van de schilderijen van Jacques Veerman in diens bijzijn, het introduceren van een tweetal nieuwe leden en een “ode” aan het biljartspel en de spelers/speelsters.
  • Woensdag 20 juli wordt een gedachtewisseling georganiseerd met de Permanente Vertegenwoordiger bij de NAVO Marisa Gerards over haar afgelopen vier jaar als Ambassadeur.
  • Woensdag 27 juli de jaarlijkse barbecue als afsluiting voor de vakantie. De club zal i.t.t. de 2 vorige Covid-jaren in augustus gesloten zijn.
  1. Nieuwe wijnen:

Op 1 juni werden de nieuwe huiswijnen geïntroduceerd. Het bestuur heeft besloten zolang de voorraad strekt de “oude” wijnen op de club tegen de helft van de prijs aan de man te brengen.

  1. Enquête en opendeurdag:

Na de zomer zal het bestuur een enquête optuigen om te onderzoeken wat voor de leden de meest attractieve activiteiten of combinatie van activiteiten zijn. Daarbij wordt ook overwogen om in het kader van ledenwerving en uitbating een aantal verdere vragen te stellen die voortvloeien uit eerdere notities en discussies over ledenwerving. In dat kader heeft het bestuur ook besloten om een opendeurdag te organiseren en wel op 11 september.

Namens het bestuur:  Paul Brouwer (voorzitter) op 28 juni 2022

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter