Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de Bestuurskamer maart 2022

1. Het vooruitzicht op “code geel” voor covid lacht(e) ons (even) toe ……
De experts en de politici zeggen nu in het kader van Covid dat het “rijk der vrijheid” binnen handbereik is. Maar ja, wat betekent deze herwonnen vrijheid zonder beperkingen wanneer zij overschaduwd wordt door de onzekerheden en fataliteiten die de invasie van Rusland in de Oekraïne met zich meebrengt. Zoals de NL-uitdrukking zegt “de beer is los”. Een heuse oorlog op de stoep van Europa is opgang gebracht. Hoe lang en in welke geografische omvang zal deze voortduren en onze herwonnen vrijheid beperken of beïnvloeden? Schrijver en dissident Alexander Solzjenitsyn (1918-2008) verwoordde het als volgt: “Geweld kan alleen in stand worden gehouden door een leugen en de leugen kan alleen worden gehandhaafd door geweld”.

2. Een (vol)waardige doorstart….
Het is alweer een maand geleden dat de “heropstart” in de Nederlandse Vereniging (NV) plaatsvond. Met het bestuur kan men zich afvragen of het wel een heropstart was of een doorstart. Met de programmacommissie en de vele uiteenlopende en welbezochte activiteiten sindsdien lijkt het eerder een doorstart geweest te zijn. Zo bleek afgelopen week weer eens hoezeer de NV een gezelligheidsvereniging is met een wezenlijke inhoud. Op dinsdagavond 22 februari had een uitermate boeiende, tijdige en leerzame lezing plaats van Bridget Austin over de NAVO en de Oekraïne. Met haar “intelligence background” en werkervaring bij de NAVO en in Kiev was zij de ideale spreekster over de risico’s van datgene dat zich in de Oekraïne inmiddels heeft ontvouwd. Op donderdag 24 februari kwam onze beschermheer en bilaterale Ambassadeur Drs. P.J. Kleiweg de Zwaan uitleggen wat de uitgangspunten van het Nederlands buitenlands beleid waren. Hij noemde daarbij in het bijzonder Peace, Profit, Principles, Partnerships (EU, NAVO en VN) en Parliament”. Beide sprekers konden zich verheugen in vele toehoorders en vragen.

3. De Algemene Ledenvergadering (ALV) dinsdag 29 maart 14u30:
Misschien valt het bestuur in herhaling, maar het kan niet genoeg benadrukken het belang van de ALV van 29 maart. Behalve het jaarverslag, het 2021 verslag van de Verificatiecommissie en de décharge van het bestuur zal er een bestuurswisseling/ carrousel plaatsvinden. Niet alleen de uitgestelde overdracht van de voorzittershamer van To Meijer aan ondergetekende zal dan plaatshebben, ook het eerder aangekondigde afscheid van Liliane van der Veen als bestuurslid (na 14 jaren!), de verwelkoming van Marion Baltus als nieuw bestuurslid (het goede nieuws) en het afscheid (na 7 penningmeesters versleten of gediend te hebben!) van Dymphna Kerkhof als financieel administrateur. Graag willen deze afscheidsronde larderen met een aantal bestuurlijke “verrassingen”. De beschermheer en Permanente Vertegenwoordi-ger bij de EU drs.R.E.de Groot heeft laten weten ook bij deze bestuurswisseling aanwezig te willen zijn.
De agenda en infomail met het jaarverslag zal begin maart door Caroline Ernst worden toegestuurd.

Namens het bestuur: Paul Brouwer
Tervuren, 1 maart 2022

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter