Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer februari 2023

UdB feb 2023 

1. Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst:
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst. De laatste nieuwjaarsreceptie die door de Nederlandse Vereniging werd gehouden was op 11 januari 2020. Voor het eerst sinds 3 jaar konden wij weer een nieuwjaarsreceptie houden niet gehinderd door COVID-19. De receptie op 14 januari 2023 was goed bezocht en zeer geanimeerd. Getuige ook de foto’s op de website. Onder de genodigden troffen we burgemeester Marc Charlier en meerdere schepenen als ook vertegenwoordigers van de verschillende bevriende verenigingen uit Tervuren en Holland House uit het Brusselse. In zijn toespraak sprak voorzitter Paul Brouwer van onderlinge verbondenheid en samenwerking. Gezamenlijk werd met een glaasje cava op het nieuwe jaar gedronken.
2. Algemene Ledenvergadering (ALV 230322):
De voorjaars-ALV is gepland op woensdag 22 maart van 15.00-17.00 uur. Uitnodiging en agenda volgen. De agenda zal zoals gebruikelijk omvatten het geïntegreerde (financieel en activiteiten)jaarverslag van het bestuur, het verslag van de verificatiecommissie, goedkeuring van de jaarrekening en –met uw instemming- décharge van het bestuur. Daarnaast zal onder het agendapunt ‘bijpraten bestuur’ aandacht worden besteed aan: opvolging van de enquête, clubactiviteiten, ledenwerving en jubilarissen. Noteert u de datum alvast in uw agenda.
3. Opendeurdag voorjaar 2023:
Zoals gememoreerd op de ALV van december is de opendeurdag op 11 september 2022 een succes geworden en voor herhaling vatbaar. De precieze datum hoort u nog. Deze keer is het wellicht beter om e-mailadressen te verzamelen van diegenen die in het verleden belangstelling hebben getoond of van wie wij vermoeden dat ze belangstelling zullen hebben en die personen gericht aan te schrijven i.p.v. willekeurig flyers ronddelen. U kunt daarbij helpen. Overwogen wordt om ook Overijse en de rest van de Druivenstreek erbij te betrekken. Het bestuur komt hier nog op terug.
4. Toegangsprijzen voor gasten (niet-leden) bij evenementen:
Als vervolg op de discussie in de laatste ALV over het uitnodigen van gasten op onze evenementen (dat gunstig kan zijn in het kader van ledenwerving) en het voorstel van een uwer om niet-leden een hogere toegangsprijs dan leden te laten betalen omdat zij profiteren van de uit de contributies betaalde algemene voorzieningen, is door het bestuur het volgende besloten:
• Het principe zal in eerste instantie toegepast worden op de drukbezochte evenementen: Indonesische rijsttafel (+€10), BBQ (+€5) en Kerstlunch (+€15).
• Vanaf de publicatie van de activiteit kan inschrijven geschieden via de website en zal tevens de prijs van het evenement voor leden vooruit betaald dienen te worden op de bankrekening van onze vereniging.
• Indien er 5 dagen voor de activiteit nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ook gasten van leden zich inschrijven. Dit geschiedt via een e-mail aan de organisator van het evenement die dit op de website bijwerkt. Ook hier dient vooraf betaald te worden en dient de hogere prijs dan de ledenprijs te worden betaald.
• Indien het evenement het maximum aantal deelnemers heeft bereikt, wordt een reservelijst aangelegd. Indien deelnemers alsnog –uiterlijk 2 dagen voor het evenement- opzeggen, dan worden de open plaatsen ingevuld in eerste instantie door leden op de reservelijst en in tweede instantie door gasten op de reservelijst. E.e.a. in volgorde van inschrijving.
De rijsttafel op 17/2 zal als eerste evenement op deze nieuwe leest geschroeid worden. Indien dit systeem naar behoren functioneert, kan uitbreiding naar andere activiteiten worden overwogen. Bij bridgedrives betalen niet-leden reeds een entree van €6.

Namens het bestuur:
Caroline Ernst (secretaris) op 26 januari 2023

 

2 Berichten

Laat een bericht achter