Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer december 2022

December is de maand van familievieringen, van overwegingen en nieuwe voornemens. De Nederlandse Vereniging hoopt met de Kerstlunch op woensdag 21 december 12u30 en de oudejaarsviering op 31 december 19u00 haar steentje daaraan bij te kunnen dragen. Voor de stoomboot van Sinterklaas is het helaas wachten op de komst van een andere “van der Meij & Co .”

De maand december is ook de maand van afrekenen en begroten. De Algemene Ledenvergadering zal daarvoor het platform zijn.

Algemene Ledenvergadering (ALV 221213):
De najaar-ALV is gepland op dinsdag 13 december. De vergadering begint om 15.00 uur. Behalve de gebruikelijke agendapunten ‘Raming 2022 en begroting 2023’ en ‘Goedkeuring van de begroting 2023 zal voorts de ‘NV enquête programma en activiteiten’ en het onderwerp ‘ledenwerving’ een prominente plaats op de agenda krijgen, gevolgd door de de verlenging van het (ad interim) bestuursmandaat van mevrouw C.R. Ernst. Lees voor de verdere details de infomail 2022-3 onder het menu documenten:
https://www.nederlandse-vereniging.be/documenten-category/infomail/

Contributie 2023:
In tegenstelling tot de gebruikelijke prijsindex aanpassing (dit jaar 10% !) zal de contributie geconsolideerd worden op een bescheiden niveau van 2% meer. Het ligt in de bedoeling dat de contributiebrieven begin december per e-mail zullen worden verzonden (voor de digibeten per post).
De Kerstlunch (21 december 12u30):
Het bestuur heeft senior Kapelaan en Kanselier Paul Vrolijk van de Anglicaanse Kerk in Brussel weten uit te nodigen voor het uitspreken van een gepaste kerstboodschap. Ook zal er voor live kerstmuziek gezorgd worden. Als doel voor de Kerstcollecte is de vzw. Villa Fura in Tervuren gekozen: bouwen aan een warm (T)huis voor mensen met een beperking. INCLUSIEF leven, wonen, werken, genieten, … in Tervuren. Tijdens de lunch zal het een en ander uitgelegd worden door de ondervoorzitter Jacqueline Tordoir.

Oudejaarsavond:
De laatste oudejaarsavond 31 december 2019 werd door de vele aanwezigen zeer gewaardeerd. Zou er dit keer wel een dansje gewaagd worden of met sjoelschijven 144 punten gehaald worden? Gelieve bij belangstelling een seintje te geven aan Annelies Smilde annelies_smilde@outlook.com.

Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Namens het bestuur:
Paul Brouwer (voorzitter) op 29 november 2022
ol>

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter