Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer oktober 2022

Het gras is na de lange droogteperiode weer wat groener geworden. De waterstand in de rivieren gelukkig hoger maar nog niet op het oude peil. Een “cooler” verenigingsleven heeft de zomerse hittegolven vervangen. Helaas deze geruststellende meteorologische vaststelling is nu opgevolgd door het “barre” geopolitieke nieuws uit Moskou. In deze verergerende situatie is het bestuur blij dat onze beschermheer Ambassadeur Robert de Groot op woensdag 28 september 20.00u op de club een lezing gaat houden over “de situatie in Europa als gevolg van de (verergerende) crisis in Oekraïne”. Zegt men niet dat “uit een olievat kun je geen wijn tappen”?
1. Verkiezing voor niet ingezetenen:
Er komt een nieuwe verkiezing voor kiezers buiten Nederland: de verkiezing van de leden van het kiescollege voor niet-ingezetenen. Deze verkiezing geeft u invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Tot nog toe konden kiezers buiten Nederland alleen hun stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Meer informatie krijgt U via de volgende website referentie:
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/nieuwe-verkiezing-kiescollege-niet-ingezetenen.htm
2. Geslaagde clubbijeenkomsten:
Het bestuur kijkt terug op 2 bijzonder geslaagde bijeenkomsten op de vereniging: Meer dan 40 leden hebben de 8 aanwezige jubilarissen warm ontvangen op de Happy Hour van 7 september. Meer info vindt U in het e-blad.
De andere succesvolle bijeenkomst was de Opendeurdag op zondagmiddag 11 september: Het bestuur dankt alle leden die aanwezig waren om de bezoekers op “plezante” wijze te hebben bijgepraat over het NV clubleven met een hapje/ tapje of een poffertje/Cava. Een aantal aspirant leden hebben zich inmiddels opgegeven. In het voorjaar zullen we met een dergelijke bijeenkomst opnieuw de “boer op gaan”.
3. Pilsbier booster:
Het leven in de “brouwerij” heeft op de club handen en voeten gekregen. Dankzij Holland House heeft de NV een mobiele tap die thans voorbeeldig functioneert. Op dit moment wordt er een heerlijk vol en zacht pilsbier mee getapt. Probeer het eens uit!
4. De leden enquête:
Begin augustus heeft U allen een enquête ontvangen. Deze enquête moet o.a. een beter inzicht geven in Uw interesses. Het bestuur is uitermate tevreden dat ondanks de “digitale” problemen die zich bij sommigen hebben voorgedaan 62 formulieren zijn binnengekomen. De resultaten van deze enquête zullen op de Algemene Vergadering in december worden gepresenteerd.
5. Vacature Secretaris Caroline Ernst:
Tot op heden heeft zich nog geen kandidaat of kandidate opgegeven om de vacature van secretaris vanaf begin 2023 op te vullen. Het bestuur betreurt dit daar U allen weet dat de bestuursfunctie voor eigen beheer door onze erevoorzitter Ton Meijer ad interim wordt vervuld. Ook voor deze laatste functie zal op termijn een opvolg(st)er gevonden moeten worden. Wie meldt zich aan?

Namens het bestuur:
Paul Brouwer (voorzitter) op 23 september 2022

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter