Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer september 2023

Het bestuur heeft na het zomerreces zijn eerste bestuursvergadering op 1 september er alweer op zitten. Er was veel te bespreken!

Statutenwijziging procedure:

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat in werking trad per 1 mei 2019 houdt in dat de NV haar statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van het nieuwe wetboek in overeenstemming zal moeten brengen. Het nieuwe wetboek houdt o.a. in: een uitbreiding van de ALV bevoegdheden, een verlenging van de oproepingstermijn, een coöptatieregeling van bestuursleden, de mogelijkheid van een schriftelijke besluitvorming; Naast deze verplichte wettelijke aanpassingen ligt het ook in de bedoeling van het bestuur om de conclusies van de ALV 190326 over de praktijk van het stemmen door effectieve en toegetreden leden bij de Algemene Leden Vergadering in de wijziging van de statuten te formaliseren. Het bestuur zal in de komende weken een ontwerp-Statuten aan alle leden toesturen voor consultatie. In dit ontwerp zullen alle wijzigingen duidelijk aangegeven worden. De consultatie zal 2 weken duren. Het eindresultaat van de consultatie over deze statutenwijziging zal op de najaar- ALV in december tijdig aan U worden verstuurd en in stemming gebracht.

Vrijwilligers als “suppoost” gevraagd!

Het bestuur heeft U al eerder voor de periode september/november geschreven over 2 publiek toegankelijke tentoonstellingen: Eerst over het “Zomerpaleis Willem & Anna 200 jaar” (1sept-13 okt) en de tweede over “CoBrA in Tervuren” (20 okt -18nov). Om deze publiek toegankelijke tentoonstellingen op de club vlot te laten verlopen, hebben we vrijwilligers nodig die als suppoost op de “club” zouden willen passen. Verderop in het e-blad ziet U het tijdschema en de openingstijden.

Vacature bestuur:

Zoals we allemaal weten en voelen: de tijd staat niet stil! Met deze wetenschap en alvast met het oog op de najaar-ALV in december wil het bestuur opnieuw U in herinnering brengen dat thans 2 bestuursfuncties ingevuld moeten worden. Nog steeds is er geen kandidaat of kandidate gevonden om de vacature van de (voortreffelijke) secretaris (a.i.) Caroline Ernst op te vullen. Voorts heeft Marion Baltus (verantwoordelijk voor ledenwerving) vanwege haar zware dagelijkse werkzaamheden op Buitenlandse Zaken te kennen gegeven dat een combinatie met de NV bestuurstaak teveel tijd vergt. …. Wie meldt zich aan, wie weet een geschikte persoon?

De NV Europa-kring:

Op 14 september, 20.00 uur gaan wij discussiëren over de wijze waarop de EU het gedrag van de “big tech” platforms wil aanpakken. Spreekster is Mevrouw Rita Wezenbeek, Directeur DG Communicatie, Inhoud en Technologie van de Europese Commissie.  Het onderwerp van de inleiding is: “Het Europese beleid ten aanzien van big tech platforms zoals Google, Apple” gevolgd door een discussie en samenzijn. Inschrijving tot deelname aan deze bijeenkomst via de website is verplicht.

Paul Brouwer (voorzitter)

4 sept 2023

P.S. de uitgelichte afbeelding (hierboven) stelt voor  het (afgebrande) zomerpaviljoen van kroonprins Willem van Oranje en Anna Paulowna. Het schilderij is ter beschikking gesteld door de Koninklijke Heemkundige kring St Hubertus in Tervuren en is te bekijken op de tentoonstelling van de Nederlandse Vereniging over het zomerpaviljoen dat 200 jaar geleden op 1 augustus 1823 door de kroonprins Willem en Anna feestelijk in gebruik werd genomen.

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter