Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer maart 2023

UdB maart 2023

1. Tentoonstellingen:
Op donderdag 2 maart werd er op de Nederlandse Vereniging afscheid genomen van de Oekraïense kunstenares en vluchtelinge Viktoriia Miroshnyk. Het was haar eerste solotentoonstelling. Bij deze finissage die georganiseerd was door Tervurenaar en initiatiefnemer Dirk Lefebure waren aanwezig onze beschermheer Ambassadeur P.J. Kleiweg de Zwaan, de ons welbekende provinciegouverneur Jan Spooren, burgermeester Marc Charlier en 5 van de 6 schepenen. De NV voorzitter verwelkomde iedereen en bedankte in het bijzonder Viktoriia Miroshnyk. Hij verwees naar het beroemde schilderij van Pablo Picasso “El Guernica” uit de Spaanse burgeroorlog naar aanleiding waarvan deze laatste ooit had gezegd: “Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Maar kunst is de hoop op een betere wereld.” Als blijk van dank schonk de schilderes één van haar werken aan de NV.
Na zaterdag zal er een fototentoonstelling komen van ons lid Nico Roest: die van jongs af aan geïnteresseerd was in de “zwarte fotografische box”. Pas na zijn pensioen hervond hij zijn jeugdliefde weer van fotograferen en het zelf ontwikkelen en bewerken van foto’s. Te zien zijn schitterende bewerkte en onbewerkte natuur- en landschap kleurenfoto’s alsook een selectie van bewerkte en onbewerkte zwart-wit foto’s.
2. Bestuursvergadering 280223:
a. De ALV van 22 maart werd voorbesproken en het bestuurlijk jaarverslag over 2022 vastgesteld.
b. Voortaan zullen Happy Hours alleen georganiseerd worden als zij gecombineerd kunnen worden met andere activiteiten zoals het fêteren van jubilarissen, kennismaking van nieuwe leden of de introductie van een exposerende kunstenaar.
c. Het bestuur wil opnieuw benadrukken het handhaven van het rookverbod inclusief e-sigaretten in de voorzaal. Bij wijze van uitzondering wordt het gedoogd in de achterzaal.
d. Opendeurdag is vastgesteld op zondag 21 mei; nadere bijzonderheden zullen volgen.
e. Lezingen: Op donderdag 23 maart komt Delphine Pronk over “Europees veiligheids- en defensiebeleid” praten. Zij is Ambassadeur en voorzitter van het Politieke en Veiligheidscomité (PVC). Op dinsdag 25 april zal Joep Paemen over “M.C. Escher en zijn Belgische periode” een inleiding houden. In het dagelijks leven is hij een ervaren innovatiepartner met een bewezen geschiedenis van het leveren van resultaten en waarde in verschillende industrieën en regio’s.

Paul Brouwer (voorzitter)
3 maart 2023

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter