Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de Bestuurskamer december 2021

Uit de bestuurskamer

Een “Corona/covid” domper op de maand van feestvreugde en verwachtingen. De Algemene Vergadering van 8 december en andere activiteiten zullen opgeschort worden tot in ieder geval 19 december:

Het bestuur betreurt het maar kan er vanzelfsprekend niet omheen. Het Overlegcomité heeft opnieuw op vrijdag 3 december bijeengezeten over het verstrengen van het “winterpakket” dat nog geen week eerder was vastgesteld.  De gemeente heeft het op haar beurt nog eens bevestigd. Dit aangepaste winterpakket en het beleidsuitgangspunt van de (Vlaamse) regering noodzaakt “in het licht van de ernstige epidemiologische toestand in Vlaanderen – om de georganiseerde activiteiten binnen stil te leggen tot 19 december”.   De strengere maatregelen moeten het aantal contacten beperken en de verspreiding van het virus afremmen om zodoende de belasting in de zorg opnieuw beheersbaar te maken. Zie voor een integrale versie: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0312/.

  1. Kerstlunch op woensdag 22 december 2021 (onder voorbehoud):

Het bestuur heeft senior Kapelaan en Kanselier Paul Vrolijk van de Anglicaanse Kerk in Brussel weten uit te nodigen voor het uitspreken van een gepaste kerstboodschap op 22 december. Ook zal er voor live kerstmuziek gezorgd worden. Als doel voor de Kerst collecte is Villa Fura vzw. in Tervuren gekozen: bouwen aan een warm (T)huis voor mensen met een beperking in Tervuren. INCLUSIEF leven, wonen, werken, genieten, … in Tervuren. Tijdens de lunch zal het een en ander uitgelegd worden.

  1. Oudejaarsavond (onder voorbehoud):

Speciale aandacht vraagt het bestuur voor de oudejaarsavond op de Vereniging die opnieuw op stapel staat bij voldoende belangstelling. De laatste oudejaarsavond 31 december 2019 werd door de vele aanwezigen zeer gewaardeerd.  Zoals Riekje van der Horst schreef over deze laatste oudejaarsavond: “Niet alleen de sjoelbakken bleven onaangeraakt ook de dansmuziek bleef uit. De “beentjes” gingen niet van de vloer, want daar was eigenlijk geen tijd meer voor. Volgende keer misschien toch wat dansen en diegenen die hun beentjes niet meer van de vloer kunnen krijgen kunnen dan sjoelen. Dat kun je n.l. ook zittend doen.”  Gelieve bij belangstelling een seintje te geven aan Annelies Smilde annelies_smilde@outlook.com.  Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

  1. Lustrumtentoonstelling “Wat Tervuren en Nederland verbindt”.

Over bezoek en interesse in deze tentoonstelling heeft de Lustrumcommissie geen klagen. Ook de NL Ambassadeur J.P. Kleiweg de Zwaan deed de tentoonstelling de eer aan. Hij schreef er een wervende “tweet” over (zie verderop in het e-blad). Verwacht wordt ook een bezoek aan de tentoonstelling van Dr. F(rans). C.G.M. Timmermans, eerste vicepresident van de EU-Commissie en de burgermeester van Tervuren de Heer Marc Charlier.

Namens het bestuur

Paul Brouwer (3 december 2021)