Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bestuurswisseling 13 april 2022

Na de bestuurswisseling bedankte de nieuwe voorzitter de ALV voor het getoonde vertrouwen in het nieuwe bestuur en in zijn benoeming als voorzitter daarvan.

Ir.Ton Meijer heeft als voorzitter van de NV de uitdagingen en behoeften over zijn bestuursperiode van 10 jaar goed ingeschat en omgezet in een standvastig en consequent beleid. De NV staat er thans institutioneel en financieel goed voor. Op basis van zijn verdiensten over deze intensieve periode van 10 jaar heeft de Algemene leden vergadering (ALV) op voorstel van het bestuur (artikel 4, lid 4a van de Statuten) besloten hem te benoemen tot erevoorzitter van de Nederlandse Vereniging.
Na ontvangst van de daarbij behorende oorkonde werd de pasbenoemde erevoorzitter feestelijk toegesproken door NL Ambassadeur Robert de Groot mede namens zijn collega Ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan.

Op deze ALV werd voorts Marion Baltus als nieuw bestuurslid verwelkomd. Haar verantwoordelijkheid in het bestuur is de blelangrijke post van ledenwerving en public relations.

Ook werd na 14 jaar afscheid genomen van Liliane van der Veen als bestuurslid voor eigen beheer en van Dymphna Kerkhof als financieel administrateur in aanwezigheid van 5 de penningmeesters (i.e. Jaap Kerckhof, Rob Pelt, Hans Bender, Wout van der Hoek en Rob Lodewick) die zij gedurende 27 jaar gediend heeft.


Vanwege hun lange staat van dienst en hun kwaliteitswerk werd Liliane van der Veen benoemd tot lid van verdienste en Dymphna Kerkhof tot erelid van de NV.

Paul Brouwer
Voorzitter

1 Bericht

Laat een bericht achter