Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer april 2022

  1. Een (vol)waardige doorstart met uitstel van de Algemene Leden Vergadering naar woensdag 13 april, 14.30 uur.

In de vorige UdB sprak het bestuur over een volwaardige doorstart van het NV- clubleven, zijn activiteiten en het van Covid herwonnen “rijk der vrijheid”.  Het bleek een “mishit”. Had het laatste idee en het reuze verlangen naar vrijheid reeds een deuk gekregen door de onzekerheden en fataliteiten van de invasie van Rusland in de Oekraïne, de “code geel” voor covid blijkt geenszins een vrijbrief te zijn voor nieuwe gevallen. Door het toedoen van een nieuw incidenteel covid geval brak het (paarden)haar waaraan het zwaard van Damocles hing. Het zwaard viel en het bestuur kon niet anders dan de Algemene Leden Vergadering (ALV) uitstellen naar woensdag 13 april, 14.30uur.

  1. April is de maand van de filosofie:

Jaarlijks worden in april door heel Nederland en Vlaanderen filosofische nachten, programma’s, lezingen, debatten en festivals georganiseerd. In dit kader verschijnt er elk jaar een nieuw filosofisch essay en wordt de Socratesbeker uitgereikt aan het beste filosofieboek van het afgelopen jaar. Door dit thema van de maand geïnspireerd zal Kees Veenstra en ondergetekende na een “covid lockdown” van 2 jaar opnieuw de filosofische gespreksgroep aanzwengelen en op de club een eerste bijeenkomst organiseren in mei.

  1. Andere bijzondere bijeenkomsten:

Graag verwijst het bestuur naar een tweetal mededelingen op de website en verderop in het e-blad. Het betreffen:

  • De uitgestelde “finissage” op 1 april voor de kunstenaars, auctoren en alle NV suppoosten van de beide Lustrumtentoonstellingen (sept-dec 2021) als dankzeggen voor hun creativiteit en inzet.
  • Een klimaatlezing door Bert Metz op 21 april 2022. Wat heeft de klimaatconferentie in Glasgow vorig jaar opgeleverd? Liggen we op koers van de in 2015 in Parijs gemaakte afspraken over de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden?
  • Een bijzondere lezing op 27 april 2022 over het pas gerestaureerde schilderij van het “Lam Gods” van de gebroeders Van Eyck. Deze lezing is georganiseerd door Vlaamse Kring Tervuren.
  • De met twee jaar uitgestelde oud-ledendag van Oranje/ISCA op 8 mei 2022.

 

Namens het bestuur

Paul Brouwer

31 maart 2022

 

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter