Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer april 2023

 1. De fontein: Met vreugde kan vastgesteld worden dat onze lievelingsfontein van Tom Frantzen weer als vanouds functioneert. Het is een lust voor het oog om het dierenjazzorkest de brede Tervurenlaan met zijn jonge bomen weer met het kalkvrije fonteinwater te zien besp(o)elen.
 2. Algemene leden vergadering 230322: Het bestuur kijkt terug op de welgeslaagde en goedbezochte ALV van 22 maart jl. Financieel kon het 2022 gunstig worden afgesloten. De achilleshiel van de NV blijft evenwel ledenwerving en vrijwilligers als trekkers en als bestuursleden.
 3. Delphine Pronk: Er was op 23 maart een volle zaal voor de lezing van Ambassadeur Pronk met daarna een levendige vraag en antwoord-sessie. Door de instabiliteit in het oosten en dreigingen in de rest van de wereld hoopt de EU met een strategisch kompas richting te geven aan het EU veiligheids- en defensiebeleid. Binnen het huidige politieke wereldbestel geldt meer en meer het adagium van “Gelijk hebben, is niet gelijk krijgen.” Een gezamenlijk (militair) optreden binnen de EU, NAVO, VN en de G7 is de “conditio sine qua non” voor het verdedigen van het politieke democratisch model dat “wij” als westers model voorstaan.
 4. Opendeurdag; Op zondag 21 mei houden we een “Opendeurdag”. Deze opendeurdag valt samen met de Artiestentoer (18 t/m 21 mei) waarbij de Tervuurse kunstenaar en beeldhouwer Jacques Dujardin zijn kunstwerken in ons clubgebouw zal tentoonstellen. Het bestuur hoopt met die combinatie extra aandacht te krijgen. Twee zaken zijn hier van groot belang:
  • Voor het verspreiden van de uitnodiging hebben we van de leden zoveel mogelijk e-mailadressen nodig. Daarom de oproep aan alle leden om telefoonlijst, adresboek en e-mailbestand eens grondig na te kijken en e-mailadressen van mogelijk belangstellenden door te geven aan de ledenwervingscommissie: Annelies Smilde, Paul Brouwer of Frans Vollenbroek.
  • Graag zien we op die dag ook leden komen, maar dan wel met een gast d.w.z. potentieel lid!
 5. Shuttle: De shuttle-service is sinds kort via de website op te roepen wanneer een lid graag vervoerd wil worden naar een afspraak of een activiteit op de Nederlandse Vereniging. Zie artikel Jos Thomeer.
 6. Dodenherdenking: Bij deze brengen we U alvast op de hoogte van de Nationale Herdenking op 4 mei aanstaande. De plechtigheid start om 10u30. Plaats van de herdenking is zoals te doen gebruikelijk op het Britse Ereveld van de begraafplaats Kerkhof van Brussellaan 159, 1140 Evere. Graag wil het bestuur weten wie eventueel aan deze herdenking wil deelnemen? Verwezen wordt ook naar blz. 8 van het E-blad van juni 2022
 7. Europakring: op 20 april komt de Europakring voor een tweede keer bijeen met ditmaal als spreker Mr Joost Korte. Hij is Directeur-Generaal van het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (EMPL) van de Europese Commissie.
 8. Tentoonstelling Nico Roest: Vernissage zal plaats hebben op de Happy Hour van 5 april. lid Nico Roest: die van jongs af aan geïnteresseerd was in de “zwarte fotografische box”. Zijn foto’s met stadsgezichten zijn vaak impressionistisch en zijn landschap komt soms over als Breugheliaans (zie uitgelichte foto).
 9. Buddies: Zoals op de ALV 230322 werd benadrukt in het kader van ledenwerving zoekt het bestuur leden die (potentiële) nieuwe leden willen helpen bij hun integratie in het clubgebeuren. Het bestuur doet graag een oproep aan degenen die hieraan mee willen werken.

Paul Brouwer (voorzitter)

31 maart 2023

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter