Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer januari 2022

  1. Nieuwjaarswensen:

Het bestuur wenst U allen met familie en vrienden een mooi eindejaarsfeest toe uit of bij U thuis.  Geniet ervan en laat het ondanks de huidige covid beslissingen voor januari 2022 (zie hieronder punt 3) een nieuw jaar worden vol vredige en vreugdevolle momenten met zo min mogelijk covid “kommer en kwel”. Laat het een jaar wezen waarin de Nederlandse vereniging (NV) met zijn eigen clubgebouw haar etalerende talenten kan blijven gebruiken door de onder-steunende kracht van de vele vrijwillig(st)ers die zij “rijk” is en door de Tervuurse samen-werkingsverbanden die het laatste jaar zijn aangegaan. De beide Lustrumtentoonstellingen hebben de toegevoegde waarde hiervan bewezen zowel in aantal bezoekers als ook via de waarderende woorden die hierover geschreven staan in het gastenboek. De NV staat steviger op de kaart van Tervuren!

  1. Een nieuwe tentoonstelling is opgetuigd.

Een nieuwe tentoonstelling van schilderijen van Monique Geeroms is op de club voorbereid en zal spoedig via de website te zien zijn (zie verder in het e-blad) en na heropening op de club.

  1. Covid beleid:

De beslissingen van 22 december van het overlegcomité houden in dat de covid-maatregelen van 3 december in beginsel onverminderd van kracht blijven tot (voorlopig) 28 januari 2022. Deze beslissing betekent dat alle activiteiten in de Nederlandse Vereniging (NV) worden opgeschort tot na 28 januari. Gezien echter de recente ontwikkeling rondom de heropening van de cultuursector blijft het bestuur de “palavers” van het overlegcomité nauwgezet volgen. Het overlegcomité komt blijkbaar begin januari opnieuw bij elkaar.

Als we het NV covid regime van de maand januari 2021 nog voor de geest kunnen halen, mogen we stellen dat de komende maand in het nieuwe jaar 2022 al oud en een “déjà vu” is voordat het begonnen is? Na het drukke XXIII Lustrumprogramma van het laatste half jaar is het (opnieuw) een ontnuchterende start van hollen en stilstaan.

Het bestuur betreurt deze opschorting ten zeerste maar kan er vanzelfsprekend niet omheen. Op 26 december heeft het bestuur U al medegedeeld dat de oudejaarsavond op de club was geannuleerd en de uitgestelde ALV niet door kan gaan. Hoe nu verder met de overdracht van de voorzittershamer van Ton Meijer aan ondergetekende en met de andere geplande januari activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie, de finissage als feestelijke afsluiting van de tentoonstelling(en) en de lezing van de NL-ambassadeur?

  1. Nu de ALV ook in januari niet door kan gaan, opteert het bestuur voor de volgende agendapunten: raming 2021 en goedkeuring begroting 2022, vaststelling contributie en benoeming plaatsvervangend lid van de verificatiecommissie het voor U bekende schriftelijk consultatie proces. Voor dit consultatie proces zal de agenda en de daarbij behorende stukken U in de komende 2 weken worden verstuurd.
  2. De overdracht van de voorzittershamer zal dan verschoven worden naar de voorjaars ALV einde maart.
  3. De nieuwjaarsreceptie zal niet kunnen plaatsvinden; als bestuur denken we als alternatief in het voorjaar een “booster” of een “oppep” receptie te organiseren? Heeft U een beter idee?
  4. Bij een goedgunstige covid-ontwikkeling in januari zou de finissage midden februari kunnen plaatsvinden.
  5. De geplande lezing van Ambassadeur Kleiweg de Zwaan op 25 januari laten we nog even op de agenda staan.

Op de eerstkomende bestuursvergadering in het nieuwe jaar zal in het licht van de laatste beleidsontwikkelingen op het gebied van covid de situatie voor de NV herijkt worden.

  1. Verzoek:

Het bestuur zoekt beginners, amateur schilders voor het (her)opstarten van een schildersgroep. Binnen onze vereniging zijn een aantal enthousiastelingen die graag via een te organiseren workshop een groep les zouden willen organiseren. Wie heeft er interesse?

  1. Opstarten ledenjournaal:

Bij een langere periode van een NV “lockdown” geeft het bestuur graag de mogelijkheid het

ledenjournaal weer op te starten om de communicatie lijnen tussen de leden open te houden en één van de doeleinden van onze gezelligheidsvereniging: “het activeren van onderlinge steun” te verwezenlijken. Uw bijdragen, nieuwtjes, berichten, overdenkingen en grapjes voor zo’n journaal zijn welkom. Graag versturen aan: Annelies Smilde@outlook.com

 

Namens het bestuur

Paul Brouwer (31 december 2021)

 

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter