Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uit de bestuurskamer mei 2022

 1. De Algemene Leden Vergadering woensdag 13 april, 14.30 uur.

Het uitstel van de Algemene Vergadering naar 13 april, 14.30 uur was een juiste beslissing getuige de vele leden die naar de vergadering kwamen opdagen. Zowel het middagsaanvangsuur als de voorafgaande lunch was een verleidend “lokkertje” voor herhaling vatbaar. De ALV bleek voor sommige leden een hartverwarmende reünie. Sommige mensen hadden elkaar een lange tijd niet gezien. De vergadering liet een kloppend hart zien van een actieve en meelevende Nederlandse Vereniging (NV). Feestelijk was de afscheidsneming van Ton Meijer en Dymphna Kerkhof-Dolk die nog eens extra kracht was bijgezet door de aanwezigheid van een van de twee beschermheren van de NV Nederlandse t.w. ambassadeur Robert de Groot en van de laatste 5 penningmeesters (1995-2022). Zakelijk werd unaniem het (financiële) jaarverslag en de décharge aangenomen. Een voorstel tot wijziging van de contributie haalde de stemming niet. Bij de aanvaarding van de voorzittershamer werden de prioritaire aandachtspunten voor de komende tijd door ondergetekende alsvolgt samengevat:

 1. Ledenwerving: gerichte en mogelijke aanvullende en vernieuwende (directe en indirecte) acties al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Een nieuwe zakelijkheid op basis van de NV sterktes en kansen. Ledenwerving is niet alleen een zorg voor het bestuur het is een zaak van alle leden. Geen nieuwe leden zonder de medewerking van de leden. Laten we niet vergeten dat de contributie voor het kennismakingsjaar voor nieuwe leden de helft van het reguliere bedrag is.
 2. Het voorzieningen- en activiteitenpeil in en rondom de club zoveel mogelijk handhaven of aanpassen aan de interne behoeften en externe promotie. Daar waar mogelijk zullen voorzieningen geconcentreerd worden. Het bestuur neemt zich voor om de leden hierover te consulteren;
 3. De Statuten aanpassen aan de huidige nieuwe Verenigingswetgeving;
 4. Het werven van meer kandidaten voor een bestuursfunctie. Laat weten of U geïnteresseerd bent!

De vergadering werd geïnformeerd over de adviesfunctie van Mark van Roy en werd afgesloten met een geanimeerde borrel.

 1. Verplichte inschrijving voor activiteiten op de website:

Het bestuur maakt zich zorgen over de wisselende aantallen van deelnemers aan activiteiten waarbij (negatieve) financiële gevolgen niet zijn uit te sluiten. Om vooraf beter inzicht te hebben in het aantal deelnemers heeft het bestuur in overleg met de programmacommissie besloten het inschrijven via de website verplicht te stellen voor maaltijden, lezingen, uitstapjes, en bridge op zondag. Alleen de Happy Hour op de eerste woensdag van de maand, de Aperitief op vrijdag alsmede het biljarten, schaken en de (donderdag en dinsdagavond) bridge kennen GEEN verplichte inschrijving.

 1. Covid en het NV ventilatie regime

Het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om in het kader van Covid nog eens te benadrukken hoe belangrijk de ventilatie is in de grote zaal van de club. Het betreft hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bestuursleden, Ludwina en de vrijwillig(st)ers/activiteit manager om de CO2-meter en gebruiksaanwijzing goed in de gaten te houden. De draaiknoppen van de luchtverversingseenheid met stand 1 t/m 5, bevinden zich in de bergruimte naast de bar.

 1. Klimaat lezing door Bert Metz (21 april):

Bert Metz gaf een zeer inhoudelijke en heldere uiteenzetting over de opeenvolgende klimaatconferenties waaronder die van Glasgow vorig najaar. Hij liet zien dat Nederland én de wereld alles op alles moet zetten om de klimaatopwarming te beperken tot 1.5 graden Celsius. Dit kan alleen als alle regeringen en de burgers hun verantwoordelijkheid nemen. Aan het eind van zijn presentatie deed hij een beroep op de aanwezigen zich aan te sluiten bij de Grootouders voor het Klimaat in Nederland of België om alszodanig via deze beweging druk uit te oefenen op leidinggevende politici en beleidsmakers. Onder de toehoorders was één vertegenwoordiger van de Belgische Grootouders voor het Klimaat. Ook was Bart Peters, schepen voor milieu en klimaat, aanwezig.

 1. Bijzondere bijeenkomsten mei 2022:

Graag verwijst het bestuur naar een viertal programma onderdelen in mei. Het betreffen:

 • Bevrijdingsborrel op 6 mei;
 • De eerste van een serie NV golftoernooien op 11 mei en wel op de Brabantse (inschrijving verplicht).
 • Lezing op 18 mei door Stan De Peuter over De Vlaams-Hollandse atlascartografie 1500-1700.De bijdrage van de Vlaams-Hollandse cartografen aan de evolutie in de wereldcartografie was immens dankzij de vernieuwing die onze voorouders doorvoerden.De nadruk ligt op het tonen van kaarten met een woordje uitleg, niet op een analytische en gestructureerde lezing(inschrijving verplicht).
 • Wandeling in en rondom Tombeek op 31 mei (inschrijving verplicht).

 

Namens het bestuur

Paul Brouwer voorzitter

24 april 2022

0 Berichten

Er zijn nog berichten geplaatst

Laat een bericht achter